Wellnessblomman
Yoga, oljor och välbefinnande

Chakrasystemet

Ordet chakra är sanskrit och betyder ursprungligen hjul, idag säger vi livsenergihjul.

Enligt yogatraditionen består människan inte bara av vår fysiska kropp utan också  av ett energisystem, ett chakrasystem, eller en energikropp. Inom yogan arbetar vi med att balansera detta energisystem i syfte att uppnå en bättre hälsa, ett ökat välbefinnande och en ökad livsbalans.

Chakrasystemet har sitt ursprung i den indiska yogatraditionen och våra sju chakran finns längs en rak linje utmed vår ryggrad ända från hjässan ner till ryggslutet. Vår energikropp sägs vara uppbyggd av ett energifält som består av ca 72 000 energikanaler, så kallade Nadis tillsammans med våra sju chakran. I våra Nadis flödar Prana - vår livsenergi. Vår "huvudkanal", Sushumnanadi, löper från rotchakrat till kronchakrat och kan våra energier flöda fritt i den så blir vi stabila och stadiga i vårt sinne.  Runt Sushumnanadi löper energikanalerna Idanadi och Pingalanadi som en spiral, i deras skärningspunkter finns våra sju chakran

Idanadi börjar och slutar på vänster sida i vår kropp och i den löper energin uppåt från rotchakrat. Idanadi representerar månen och den lugna och kreativa energin och kopplar därför till vårt parasympatiska nervsystem. 

Pingalanadi börjar och slutar på höger sida i vår kropp och i den löper energierna nedåt från kronchakrat till rotchakrat. Pingalanadi representerar solen, kraften och elden och kopplar till vårt sympatiska nervsystem.

På senare tid har västerländsk forskning kunnat bevisa att vid skärningspunkterna mellan Idanadi och Pingalanadi finns stora ansamlingar av nervpunkter ur både det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Forskning bevisar med andra ord att nervansamlingarna längs ryggraden samstämmer med områdena där man inom yogisk filosofi i över 5000 år har menat att det finns energicentrum i vår energikropp - våra chakran.

Idanadi och Pingalanadi går ut genom våra näsborrar vilket gör att Pranayama, andningsövningar, hjälpa till att balansera våra flöden av livsenergier - vår prana. Om du är täppt i ena näsborren kan det betyda att du har en obalans i ditt chakrasystem.  

Om våra chakran är blockerade, eller obalanserade, så att energierna, eller prana, inte kan flöda fritt genom dem, så kan man uppleva många olika problem, så som sömnsvårigheter, oro, magproblem, svårt att fatta beslut, nedsatt immunförsvar, håglöshet och värk i kroppen.

Med hjälp av  bland annat olika yogaövningar, andningsövningar och eteriska oljor kan man balansera sina chakran och få ett starkare och jämnare flöde i sina energier vilket kan göra att problemen minskar.


Våra sju chakran

Kronchakrat

Kronchakrat är beläget precis ovanför vårt huvud, och är det chakra som förbinder oss med högre energier och universum. Genom kronchakrat kan de högre energierna nå våra andra chakran med lägre frekvenser. Kronchakrats färg är vit eller violett, och det står för ”rent medvetande”. Dess element är inre ljus.

Ett kronchakra i balans ger en känsla av att allting hör ihop, vilket gör att man bryr sig om andra med vetskapen att vi alla är ett. Vid ett balanserat kronchakra har man en stor intuitionsförmåga och man är medveten om att man är en andlig varelse.

Pannchakrat

Pannchakrat sitter i mitten av pannan strax ovanför våra ögon, och kallas därför  också ofta för ”tredje ögat”. Pannchakrat står för den mentala delen av oss själva, såsom våra drömmar, målbilder, synen på livet och vår självbild. I det här chakrat finns vår medvetenhet och våra tankar och de insikter vi får. Det representerar också vårt minne och vår samlade erfarenhet. Chakrats färg är indigo och dess elementet är ljus.

Halschakrat

Halschakrat är beläget i den nedre delen av halsen, och står för vårt uttryck, både rent fysiskt i form av vårt tal, men också mentalt för vår förmågan att uttrycka det vi känner och tänker på andra sätt. Detta chakra står också för sanning, både i den mening att man vågar berätta vad man känner men också att våga leva sitt liv på det sätt som känns rätt inom oss. Halschakrat har färgen ljusblå.

Hjärtchakrat

Hjärtchakrat finns beläget i höjd med vårt hjärta, och det står för kärlek, glädje, passion, respekt och godhet gentemot andra människor. Hjärtchakrat kan ses som en bro mellan våra högre vibrerande chakran (kron-, pann- och halschakrorna)  och de lägre vibrerande chakrorna (solarplexus-, sakral- och rotchakrat). Många anser att hjärtchakrat är det chakra som har störst betydelse då det är hem för kärleken inom oss och ses som en av de största källorna till healing. Chakrats färg är grön och dess element är luft.

Solarplexuschakrat

Solarplexuschakrat finns strax ovanför naveln, och är det chakra som står för den vi innerst inne är. I det här chakrat finns vår vilja, vår självkänsla och vår självdisciplin. Det är också här vi har vårt energicentrum, som ger livsenergi genom hela vår kropp. I det här chakrat sitter också vår magkänsla. När du känner "fjärilar i magen" är det energierna i detta chakra som du känner av. Också när du inom dig känns vad som är rätt eller fel.  Chakrats färg är gul och dess element är eld.

Sakralchakrat

Sakralchakrat är beläget strax under naveln och kallas därför ibland också navelchakrat. I Sakralchakrat sitter våra relationer med andra människor men också våra känslor och vår sexualitet. Sakralchakrat är också kopplat till spontanitet, lust, balans och livsglädje.  Chakrats färg är orange och dess element är vatten.

Rotchakrat

Rotchakrat är placerat längst ner i ryggslutet och representerar det materiella i vårt liv men också din kontakt med den fysiska kroppen och världen. Rotchakrat står för känslor som säkerhet och att ha båda fötterna på jorden. Rotchakrat sägs också lägga grunden för expansion i ditt liv och det associeras ofta med grundläggande behov såsom överlevnad, trygghet och kroppslig identitet. Chakrats färg är röd och dess elementet är jord.