Wellnessblomman
Yoga, oljor och välbefinnande

Yogans effekter

En regelbunden yogapraktik har många hälsofördelar och kan ge stora positiva effekter på både din fysiska och mentala hälsa. Det finns många olika rön kring yogans effekter på så väl vår fysiska kropp som vårt sinne. 

Här tar jag upp en del hälsofördelar som yogan kan ge men det finns flera, så väl bevisade inom forskningen som upplevda av yogis världen över!

Yogan gör att du hittar nya muskler som du kanske inte varit uppmärksam på tidigare samtidigt som den stärker de muskler du brukar använda både i din vardag och i din övriga träning. Yogan ökar också din smidighet och ger en bättre balans, den ger helt enkelt en bättre kroppskännedom. Att yoga regelbundet kan också bidra till att kroppen själv korrigerar felställningar vilket ofta leder till mindre smärtor i till exempel, axlar, rygg och nacke.

Att yoga ger också en bättre fungerande andning, matsmältning, blodcirkulation och kan bidra till att du får en bättre sömn. Genom andningsövningar och yogiska andning får vi en större syreupptagning och därmed en bättre rening av vårt blod. Yogan bidrar även till att ditt blodtryck sänks.

En regelbunden yogapraktik kan också bidra till en ökad hormonbalans. Olika yogapositioner påverkar det endokrina systemet och kan hjälpa till att balansera dina hormonnivåer. Vissa yogapositioner är också lugnande för sinnet vilket gör att dina oxytocin- och kortisolnivåer balanseras.

Att yoga ger en positiv effekt på ditt sinne. Den ger dig ett större tålamod och det blir lättare att vara i nuet. Att lära sig att stanna i en yogaposition trots att tankarna kan flyga iväg och kroppen känns obekväm tränar dig att stanna kvar i andra situationer i ditt liv som kan kännas obehagliga. Yogan förbättrar också din koncentrationsförmåga, du lär dig att koncentrera dig på en sak, till exempel din andning eller fokusera på en del av din kropp, det gör att du lättare kan koncentrera dig på en viss sak även utanför yogamattan.