Wellnessblomman
Yoga, oljor och välbefinnande

Yogans historia

Man vet inte med säkerhet hur gammal yogan är. De äldsta arkeologiska bevisen för yogans existens är ett antal stentavlor med motiv av figurer i yogaställningar. Fynden gjordes i Indusdalen, ett område mellan Indien och Pakistan och arkeologer har daterat stentavlorna till någons rund 2500 f.Kr. Detta gör yogan till den äldsta holistiska disciplinen som mänskligheten känner till.

Runt 600 f. kr börjar yogans fyra vägar att formas:

 • Karma yoga – Handlingens väg
 • Bhakti yoga – Hängivelsens väg
 • Jnana Yoga – Kunskapens eller visdomens yoga
 • Raja yoga – Vetenskapen om fysisk och psykisk kontroll.

Dessa kan man se som fyra olika vägar som leder till samma mål  - att leva i harmoni med sig själv och sin omvärld.

"Den klassiska yogan" för oss i västvärlden bygger på skriften Yogasutra och dess åtta grenar som Patanjali skrev i aforistisk form runt 200 f. Kr.  De texter han skrev bygger på de ännu äldre texterna Veda. Innan Veda skrevs ner första gången så hade kunskaperna förts över muntligt mellan Guru och elev. Yogasutra består av 195 så kallade aforismer i vilka Patanjali har systematiserat yogakunskapen och genom det gav den en filosofisk form. 

Yogasutra är indelad i fyra pada som kan likställas med fyra kapitel. I dessa beskrivs vad yoga är, hur man utövar yoga, hinder för att utöva yoga och en beskrivning av hur man frigör sig från det som driver en mot obalans. 

I yogasutra beskriver Patanjali yogans åtta grenar, en metod för att nå upplysning i 8 steg:

 • Yama-moralisk disciplin
 • Niyama- förhållningssätt till sig själv
 • Asana- kroppsställning
 • Pranayama-Andningskontroll
 • Pratyahara-kontroll av sinnena
 • Dharana-koncentration
 • Dhyana-meditation
 • Samadhi- en högre medvetenhet

Till västvärlden kom yogan i slutet av 1800-talet då Swami Vivekananda som var den första indiska gurun som reste till Chicago i USA för att undervisa i yoga. Yogan spred sig till följd av det utanför Indiens gränser, och flera andliga lärare från Indien flyttade till USA och Europa för att lära ut yoga öppet. På den tiden betonades särskilt yogans transcendenta dimensioner men under 1900-talet utvecklades den västerländska yoga i samarbete mellan lärare från Indien och västerlänningar.

På 1930- och 1940-talet fick yogan mer och mer uppmärksamhet i västvärlden, delvis på grund av att kända personer börjat intressera sig för inriktningen och på 1960-talet ökade intresset för indisk andlighet starkt i västvärlden. En andra "yogaboom" kom på 1980-talet då yoga formades till en träningsform som främjar en god hälsa.